Odvoz a likvidácia odpadu - Trnavský a Bratislavský kraj

Zbavíme Vás odpadu • Rýchlo • Spoľahlivo • Cenovo výhodne

Naše služby

Ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov v katastrálnom území mesta Hlohovec, poskytujeme služby zberu, zhodnocovania a likvidácie odpadu v rámci celého Západného Slovenska.

Skládka Odpadu

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov.
Možnosť uloženia stavebných odpadov kategórie O.
Potvrdenie o likvidácii odpadu - vážny lístok.

Odvoz Odpadu

Odvoz stavebného a zmiešaného odpadu.
Prenájom veľkokapacitných kontajnerov.
Likvidácia čiernych skládok.

Prenájom Techniky

Nákladné autá na prevoz materiálu.
Čelný nakladač, pásový bager, buldozér.
Prevoz stavebných strojov podvalníkom.

Recyklácia

Triedenie odpadu.
Zhodnotenie odpadu.
Príprava na opätovné použitie.

Práce stavebnými strojmi

Búranie rodinných domov a sanácia budov.
Výkopové práce a terénne úpravy.
Dovoz štrkov, pieskov a kameniva.

Recyklát

Stavba spevnených plôch.
Podkladová vrstva chodníkov, ciest a parkovísk.
Terénne úpravy - zásypy, obsypy.

Kto sme?

Už viac ako 15 rokov poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Našou hlavnou činnosťou je zber, preprava a zneškodňovanie odpadov v rámci Západného Slovenska. Zber a prepravu odpadov vykonávame s použitím veľkokapacitných kontajnerov. Objednávka služieb prebieha telefonicky alebo e-mailom. S naším dispečerom si dohodnete dátum a čas pristavenia resp. odvozu kontajnera. Po odvezení kontajnera odpad roztriedime na recyklovateľné a nerecyklovateľné zložky. Recyklovateľné zložky sa pomocou recyklácie dostávajú späť do výrobného procesu. Nerecyklovateľné zložky uskladníme na vlastnej skládke odpadu a vydáme o tom potvrdenie vo forme vážneho lístku.

 

Spoločnosť DH Ekologické služby je prevádzkovateľom vlastnej skládky v katastrálnom území obce Hlohovec. Za prevzatý odpad preberáme plnú zodpovednosť, s ohľadom na životné prostredie tento odpad zneškodníme.

Čím disponujeme

Pre dané služby plne využívame vlastný vozový park
• ramenové nakladače MAN s nadstavbou pre kontajnery •
• ramenové nakladače Scania s nadstavbou pre kontajnery •
• ramenové nakladače Mercedes s nadstavbou pre kontajnery •
• prívesy na prevoz kontajnerov •
• rýpadlo-nakladač JCB 3cx •
Sme držiteľom všetkých predpísaných oprávnení a povolení.

Rastislav Štofa

majiteľ, STOFINGSTAV, s.r.o.
„Pre realizáciu stredne veľkých a veľkých stavebných projektov je životne dôležité mať k dispozícii flexibilných a spoľahlivých partnerov. V oblasti komplexných služieb pri nakladaní so stavebným odpadom, sa už niekoľko rokov spoliehame na profesionálov z DH Ekologické služby.“

Michal Straka

majiteľ, SANAC, s.r.o.
„Aby sme si udržali dominantné postavenie na Slovensku v oblasti špecializovaných služieb sanácií budov po požiaroch a záplavách, musíme spolupracovať len s tými najlepšími na trhu. DH Ekologické služby sú pre nás jednotkou v segmente prenájmu veľkokapacitných kontajnerov, ako aj odvozu a likvidácie odpadov.“

Ing. Dušan Kováčik

majiteľ, inCeram - GMA brand
„Patríme k najväčším veľkoobchodným dovozcom a predajcom keramických obkladov a dlažieb na Slovensku. Samozrejme chceme rásť ďalej a práve preto sme si za partnera na prevoz materiálu zvolili spoločnosť DH Ekologické služby. Ďakujeme za kvalitne odvedenú prácu a spoluprácu s vami rozhodne odporúčame.“

Zbavíme Vás odpadu • Rýchlo • Spoľahlivo • Cenovo výhodne