Uloženie Odpadu

Váš odpad > Uloženie Odpadu

Uloženie odpadov

Prevádzkujeme zariadenie na zhodnocovanie odpadov v katastrálnom území obce Hlohovec. Za prevzatý odpad preberáme plnú zodpovednosť a
s ohľadom na životné prostredie, ho zneškodníme.

Uloženie inertného odpadu kategórie O.

Uloženie odpadu

Katalógové čísloNázov odpaduCena za tonu
170101Betón12 €
170102Tehly15 €
170103Obkladačky, dlaždice, keramika15 €
170107Zmesi betónu, tehál, obkladačiek15 €
170504Zemina a kamenivo12 €
170506Výkopová zemina12 €
170904Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií30 €

Uvedené ceny sú bez DPH

Zberný dvor

Katalógové čísloNázov odpaduCena za tonu
150101Obaly z papiera a lepenky20 €
150102Obaly z plastov60 €
150103Obaly z dreva20 €
150106Zmiešané obaly60 €
160119Plasty60 €
170201Drevo20 €
170302Bitúmenové zmesi25 €
170604Izolačné materiály60 €

Uvedené ceny sú bez DPH

Zhodnotenie • Zberný dvor • Ekologicky • Cenovo výhodne